Mandatul Ad-Hoc

           În titlul I al Legii Nr. 85/2014 este reglementată procedura de preinsolvență a Mandatului Ad-Hoc. Existența ei se datorează debitorilor care întâmpină probleme de natură financiară și scopul ei așa cum rezultă din titlu este de a preveni intrarea în insolvență. 

           Participanții în această procedură sunt președintele Tribunalului, mandatarul ad-hoc, debitorul și creditorul/creditorii, după caz. Obiectivul mandatarului ad-hoc este acela de a realiza în termen de 90 de zile de la desemnarea sa o înțelegere între debitor și unul sau mai mulți creditori ai săi în vederea depășirii stării de dificultate, salgardării acestuia, păstrării locurilor de muncă și acoperirii creanțelor asupra debitorului. 

           În acest scop mandatarul ad-hoc poate propune remiteri, reeșalonări sau reduceri parțiale de datorii, continuarea sau încetarea unor contracte în curs, reduceri de personal, precum și orice alte măsuri considerate a fi necesare.

Ma puteti contacta la :

Str. Napoca, Nr. 2/23, Cluj – Napoca, Cluj