Art. 96. (L. Nr. 85/2015 – Codul Insolvenţei)

“În aplicarea prevederilor prezentei legi, administratorul judiciar va solicita relaţii privind sediul principal al societăţii, punctele de lucru sau alte locaţii în care se află bunuri ale debitorului ori se desfăşoară activităţi ale acestuia, precum şi date privind administraţia societăţii, relaţii privind bunurile patrimoniale şi documentele privind activitatea societăţii de la autorităţile care deţin sau ar putea să deţină informaţiile solicitate. Acestea vor elibera informaţiile solicitate fără a percepe eventualele taxe, onorarii sau comisioane, prevăzute de alte acte normative aferente acestor activităţi.”

 

Totuşi Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj, prin adresele recent emise, solicită, invocând diferite texte de lege – unele mai puţin relevante – plata unor taxe/tarife pentru a furniza astfel de informaţii, deşi textul legal este extreme de clar în sensul scutirii acestor solicitări de informaţii de “eventuale taxe, onorarii sau comisioane”.

Demersuri de remediere a acestei situaţii au fost făcute de UNPIR, Filiala Bucureşti şi de Preşedintele UNPIR, Domnul Arin Stănescu – prin adrese transmise ANCPI.

Situaţia a fost deja tranşată de judecătorii sindici care au dispus, prin încheierile de şedinţă pronunţate în dosarele de insolvenţă de pe rolul instanţelor,  Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară comunicarea informaţiilor solicitate de administratorii / lichidatorii judiciari, fără a solicita plata vreunor taxe, tarife şi altele de acest fel, sub sancţiunea amenzii judiciare.

Pe lângă faptul că prevederea legală – art. 96 din L. Nr. 85/2014 – acoperă lipsa de dispoziţii de această natură din vechea lege a insolvenţei, Nr. 85/2006 – este de un real folos practicienilor în insolvenţă care, de multe ori se confruntă cu lipsa oricăror informaţii cu privire la bunurile debitoarelor în insolvenţă, deci nu au nici măcar posibilitatea de a indica vreun număr de carte funciară ori topografic/cadastral autorităţii – OCPI – care este sigura instituţie ce deţine astfel de informaţii.