Restructurarea privată a companiilor prin eficientizarea managementului, reducerea costurilor, restructurarea facilităţilor de credit.
Starea de dificultate financiară este starea în care se găsește debitorul care are sau urmează să aibă dificultăți în executarea obligațiilor financiare față de creditori.
Procedurile de preinsolvență reglementate de Legea Nr. 85/2014 sunt: Mandatul ad-hoc și Concordatul preventiv.

Odată cu modificările substanțiale intervenite la Legea Insolvenței, rolul Judecătorului sindic în gestionarea dosarelor a scăzut drastic.
Cel mai des întâlnit caz de lichidare este cazul în care societatea se dizolvă prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților, deci este vorba de lichidarea voluntară.
Obiectivul mandatarului ad-hoc este acela de a realiza o înțelegere între debitor si unul sau mai mulți creditori ai săi, în vederea depășirii stării de dificultate financiară în care se află debitorul.

Ma puteti contacta la :

Str. Napoca, Nr. 2/23, Cluj – Napoca, Cluj